Vrátenie a reklamácia tovaru

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, ako aj postup pri riešení reklamácií.

2. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim spotrebiteľom u predávajúceho:


OTELO s.r.o., so sídlom Pri Prameni 462/9, 951 01 Štitáre

IČO: 50 39 77 53
IČ DPH: SK2120309521
E-mail: info@otelo.sk
telefón: +421 915 724 058

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho pri dodaní Tovaru v rozpore s Kúpnou zmluvou, odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho a v neposlednom rade aj podmienky uplatnenia nárokov z vád zakúpeného Tovaru.

 

Článok II.

Uplatnenie reklamácie

1. Nový výrobok Vám nevyhovuje?

Výrobok zakúpený cez náš internetový obchod www.otelo.sk nezodpovedá vašim predstavám? Potom máte možnosť ho vrátiť bez udania dôvodu počas zákonnej 14-dennej lehoty od dátumu jeho prevzatia. To platí samozrejme aj na výrobky, ktoré ste si vyzdvihli na odbernom mieste.

Dovoľujeme si upozorniť, že kupujúci nemôže vrátiť bez udania tovar, ktorý napríklad:

  • bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • vzhľadom na svoju povahu po dodaní by bol neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  • podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

V tomto prípade postupujte nasledovne:

  • Vyplňte a vytlačte si Formulár na vrátenie tovaru. Údaje potrebné na vyplnenie nájdete na faktúre.
  • Tovar starostlivo zabaľte, aby ste predišli jeho poškodeniu počas prepravy. Ideálne ho zabaľte do pôvodného obalu. Nezabudnite pribaliť podpísané "Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy".
  • Tovar pošlite na našu adresu:  OTELO, s.r.o., Pri Prameni 462/9, 951 01 Štitáre. 

a. Slovenskou poštou - doporučene (nie ako dobierku)

b. prostredníctvom podacieho miesta Packeta, ktoré vo svojom okolí nájdete na tomto linku

    - zaneste balík na Vami zvolené odberné miesto a obsluhujúcemu personálu nahláste naše unikátne ID pre vrátenie tovaru: 91783218.

    - obsluha vytlačí štítok a nalepí na balík. Zákazníkovi podá potvrdenie o prevzatí zásielky.

    - táto služba je spoplatená sumou 1,2€ a bude Vám odrátaná zo sumy za vrátený tovar, ktorý ste nám zaslali.

2. Výrobok Vám prišiel poškodený?

 

Pri prevzatí tovaru sa odporúča, aby kupujúci vizuálne skontroloval obal, v ktorom bol tovar doručený. Po prevzatí tovaru sa odporúča, aby kupujúci tovar bezodkladne skontroloval a bez zbytočného odkladu informoval predávajúceho o zistených nedostatkoch. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu (ideálne do 24 hodín od prevzatia a zistenia vady). Neúplnú alebo poškodenú zásielku je možné nahlásiť prostredníctvom e-mailu na adresu info@otelo.sk

• dopravca SDS  - pokiaľ je hneď po prevzatí tovaru viditeľné poškodenie obalu, je potrebné spísať s kuriérom Zápis o škode, alebo zavolať na info linku SDS tel.: 18108 (v pracovné dni od 8:00 do 17:00 hod) alebo odoslať e-mail na: info@sds.sk
• Naša zákaznícka linka: +421 915 724 058
• Prevádzková doba našej zákazníckej linky: Po – Pi: 8:00 – 15:00 hod.
• E-mail: info@otelo.sk

Viac podrobností o spôsobe vybavovania reklamácií sa dočítate v našich obchodných podmienkach v článku 8.

3. Potrebujete zameniť tovar alebo bola zásielka nekompletná?

Mrzí nás, že Vám zásielka neprišla podľa Vašich predstáv. Prosíme, informujte nás čo najskôr o vzniknutej situácii. Celú situáciu preveríme a navrhneme Vám riešenie.

Informujte nás o probléme jedným z nasledovných spôsobov:

• Naša zákaznícka linka: +421 915 724 058
• Prevádzková doba zákazníckej linky: Po – Pi: 8:00 – 15:00
• E-mail: info@otelo.sk

4. Reklamácia a záruka

Záruku na Tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov Slovenskej republiky resp. po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu Tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.otelo.sk alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých Tovaroch 24 (dvadsaťštyri) mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Výrobok môžete poslať priamo na Reklamačné oddelenie, kde radi Vašu reklamáciu vybavíme.

Stačí vyplniť Reklamačný formulár. Do poľa Popis poruchy, prosím, čo najpresnejšie popíšte, o akú poruchu sa jedná. Čím podrobnejšie informácie od vás obdržíme, tým lepšie sa nám podarí reklamáciu vybaviť.

Výrobok starostlivo zabaľte, aby sa nepoškodil pri preprave. Pribaľte Reklamačný list a doklad o kúpe výrobku, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Výrobok pošlite na adresu:  OTELO s.r.o., Pri Prameni 462/9, 951 01 Štitáre


O priebehu vybavovania reklamácie Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.