Vážení návštevníci, s cieľom skvalitnenia našich služieb na webových stránkach využívame cookies. Prehliadaním tejto webovej stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií v "Zásady používania cookies".

DOPRAVA NAD 30€ ZADARMO

VRÁTENIE DO 14 DNÍ

Blog

NAJPREDÁVANEJŠIE
O SPOLOČNOSTI TRAMONTINA

TRAMONTINA je obľúbená celosvetová značka s viac ako 100 ročnou tradíciou.  V roku  1911 ju založil syn talianskych prisťahovalcov  Valentin Tramontina v brazílskom meste Carlos Barbosa v štáte Rio Grande do Sul. Vybudoval solídny podnik založený na kvalitných a dlhotrvajúcich výrobkoch, s ktorými sa môžeme stretnúť aj dnes vo viac ako 120 krajinách. Hodnotami firmy sú: vážiť si ľudí, spokojnosť zákazníka, vedenie, obetavosť, práca a transparentnosť.

Od svojho vzniku sa TRAMONTINA výrazne rozrástla nie len expanziou po celom svete, ale aj množstvom a rôznorodosťou svojho sortimentu. Cieľom bolo totiž sprevádzať a uľahčiť prácu človeka pri jeho bežných každodenných činnostiach. Preto okrem špičkových kuchynských potrieb môžeme nájsť v jej portfóliu aj rôzne spotrebiče, kúpeľňové doplnky, plastový a drevený nábytok, poľnohospodárske, záhradnícke, či pracovné náradie. Spolu je to viac ako 18 000 produktov, za výrobou ktorých stojí viac ako 8500 zamestnancov. Spoločnou črtou každého z týchto produktov je ich dlhodobá životnosť, kvalita, technológie, inovácie a dizajn. Výsledkom je spokojný zákazník, ktorý väčšinou nezostane pri kúpe len jedného výrobku.

Celá výrobná činnosť spoločnosti TRAMONTINA sa sústreďuje v desiatich fabrikách situovaných v Brazílii. Každá z týchto fabrík je zameraná na výrobu konkrétneho sortimentu pre určitú oblasť. Napríklad nami dodávané kuchynské výrobky z nehrdzavejúcej ocele sa vyrábajú v závode Farroupilha založenej v roku 1971 s výrobnou plochou 104,680 m². Profesionálne nože, športové nože, panvice, pekáče, detský príbor a ostatné kuchynské príslušenstvo vyrába závod Cutelaria s výrobnou plochou 282,000 m² , fungujúci od založenia firmy, teda od roku 1911.

O našu, aj osobnú skúsenosť, s týmito kvalitnými výrobkami za rozumnú cenu sme sa rozhodli podeliť aj s Vami, našimi zákazníkmi. Stali sme sa výhradnými dovozcami tejto celosvetovej značky pre slovenský a český trh. V našej ponuke nájdete hrnce, panvice, nože, príbory, kuchynské náradie, detský riad, potreby do domácnosti ale aj záhrady. Veríme, že si značku TRAMONTINA obľúbite a oceníte ich produkty minimálne tak ako my.

TRAMONTINA a životné prostredie

Výroba prebieha v súlade s najprísnejšími normami environmentálneho riadenia a sociálnej zodpovednosti. Enviromentálny manažment firmy zahŕňa postupy, ktoré TRAMONTINA uplatňuje v každom výrobnom procese. Firma neustále investuje do nových technológií, ktoré znižujú tvorbu odpadu, odpadových vôd a emisií do ovzdušia. Aj takto prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju. TRAMONTINA je presvedčená, že zmena postoja ľudstva k životnému prostrediu je možná angažovanosťou každého jedinca. Preto svojich zamestnancov vedie k spolupráci a podpore separácie a recyklácie odpadu, ako aj pri znižovaní tvorby odpadu. Informovanosť o problematike životného prostredia zabezpečuje rôznymi vzdelávacími programami zameranými na enviromentálne manažérstvo určenými nie len pre zamestnancov, ale aj študentov a iné organizácie. Tramontina v roku 2014 založila dokonca vlastný  „Výbor pre životné prostredie“  zložený zo zástupcov všetkých výrobných jednotiek a tiež vytvorila Príručku správania, kde sú spísané všetky zákony a predpisy firmy upravujúce jej činnosť a ktoré tvoria základ fungovania spoločnosti.

Pri kúpe akéhokoľvek produktu značky TRAONTINA máte istotu, že produkt je vyrobený v jednom z brazílskych závodov, kde sa dbá na životné prostredie a kde si vážia a vedia ohodnotiť prácu každého zamestnanca. Dbajú na jeho vzdelanie a čistotu prostredia v ktorom pracuje. Detská práca a nehumánne zaobchádzanie so zamestnancami známe predovšetkým z krajín tretieho sveta sú pre spoločnosť nemysliteľné.

Všetky výrobky sú vyrobené z materiálov, pri spracovaní ktorých sa kladie vysoký dôraz na bezpečnosť. TRAMONTINA prevádzkuje vlastné  čistiace stanice odpadových vôd na úpravu vody použitej pri rôznych výrobných činnostiach, čím podporuje jej opätovné použitie, ktoré je v niektorých továrňach až 100%. Jednotlivé fabriky tiež využívajú systém zachytávania dažďovej vody, ktorú následne využíva pre ďalšie výrobné procesy. Jednotlivé fabriky medzi sebou úzko spolupracujú. Pri výrobe hliníkového riadu sa odpad vznikajúci pri vlastnej výrobe pretavuje vo vlastných peciach spoločnosti a transformuje sa na nové výrobky. Firma pri balení produktov vôbec nepoužíva polystyrén, pretože si je vedomá náročnosti jeho recyklácie. TRAMONTINA má vlastné centrum priemyselného odpadu, kde sa až 80% odpadu vytriedi a posiela na recykláciu alebo dekontamináciu. Odpad, ktorý nie je možné opätovne použiť alebo recyklovať  sa odosiela na vlastné skládky spoločnosti TRAMONTINA, kde sú zlikvidované v súlade s predpismi.

Všetky drevené výrobky spoločnosti pochádzajú z produkčných lesov dodržiavajúcich udržateľné postupy hospodárenia. Niektoré produktové rady majú certifikát FSC® - Forest Stewardship Council®. Okrem toho, že tento certifikát umožňuje spoločnosti používať na svojich výrobkoch zelenú pečať, zaručuje aj to, že drevo pochádza z lesov, ktorých hospodárenie je ohľaduplné k životnému prostrediu, spoločensky správne a ekonomicky uskutočniteľné.

TRAMONTINA sa tiež stará o zníženie emisií plynov škodlivých pre ovzdušie. Používa systémy na reguláciu uvoľňovania časticového materiálu,  spaľovacích plynov a prchavých zlúčenín. Tento časticový materiál sa buď dopravuje ako tuhý odpad na skládky alebo sa môže opätovne použiť vo výrobnom procese. Súčasťou kontroly emisií sú aj laboratórne analýzy a monitorovanie.

Certifikát ISO14001

Tento certifikát potvrdzuje a dokazuje vysoký štandard systému environmentálneho manažérstva používaného spoločnosťou TRAMONTINA.

Certifikát ISO9001

Spoločnosť s cieľom uspokojiť svojho zákazníka  riadi všetky svoje procesy podľa štandardu systému riadenia kvality medzinárodnej normy ISO9001.

FSC® - Forest Stewardship Council® Certifikát

Niektoré produktové rady sú označené pečiatkou FSC. Ide výhradne o výrobky vyrobené z dreva. Toto drevo pochádza z lesov,  ktorých hospodárenie je ohľaduplné k životnému prostrediu, spoločensky správne a ekonomicky uskutočniteľné. Zároveň výrobky s týmto označením sú vysledovateľné. Pri tomto type certifikácie musia existovať záruky kontroly pôvodu, manipulácie a sledovania certifikovaných surovín použitých vo všetkých fázach výroby.

NSF Certifikát

Pečiatkou  NSF je označený napríklad riad, panvice,  nože z rady Century alebo Professional, ktorých čepeľ je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Materiál, z ktorých sú tieto výrobky vyrobené je vysoko odolný proti opotrebovaniu a je potiahnutý ochrannou vrstvou zabraňujúcej tvorbe mikroorganizmov. Nože, riad a panvice Tramontina sú medzinárodne certifikované, pretože zodpovedajú štandardom NSF - National Sanitation Foundation- medzinárodne uznávanej organizácii pre monitorovanie bezpečnosti a hygieny potravín v podnikoch a reštauráciách.

 

YjViNjI