Vážení návštevníci, s cieľom skvalitnenia našich služieb na webových stránkach využívame cookies. Prehliadaním tejto webovej stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií v "Zásady používania cookies".

Ok

DOPRAVA NAD 30€ ZADARMO

VRÁTENIE DO 14 DNÍ

Blog

Reklamačný poriadok

VRÁTENIE TOVARU A REKLAMÁCIA 

pri uplatnení si reklamácie u predávajúceho OTELO s.r.o.

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, ako aj postup pri riešení reklamácií.

2. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim spotrebiteľom u predávajúceho:


OTELO s.r.o., so sídlom Pri Prameni 462/9, 951 01 Štitáre

IČO: 50 39 77 53
IČ DPH: SK2120309521
E-mail: info@otelo.sk
telefón: +421 915 724 058

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho pri dodaní Tovaru v rozpore s Kúpnou zmluvou, odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho a v neposlednom rade aj podmienky uplatnenia nárokov z vád zakúpeného Tovaru.

Článok II.

Uplatnenie reklamácie

1. Nový výrobok Vám nevyhovuje?

Výrobok zakúpený cez náš internetový obchod www.otelo.sk nezodpovedá vašim predstavám? Potom máte možnosť ho vrátiť bez udania dôvodu počas zákonnej 14-dennej lehoty od dátumu jeho prevzatia. To platí samozrejme aj na výrobky, ktoré ste si vyzdvihli na odbernom mieste.

V tomto prípade postupujte nasledovne:

  • Vyplňte a vytlačte si Formulár na odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy. Údaje potrebné na vyplnenie nájdete na faktúre.
  • Uveďte tovar do pôvodného stavu. Tovar vrátený prostredníctvom odstúpenia od zmluvy nesmie byť použitý a poškodený.
  • Tovar starostlivo zabaľte, aby ste predišli jeho poškodeniu počas prepravy. Ideálne ho zabaľte do pôvodného obalu. Nezabudnite pribaliť podpísané "Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy".
  • Tovar pošlite na naše reklamačné oddelenie:  OTELO, s.r.o., Pri Prameni 462/9, 951 01 Štitáre.

2. Výrobok Vám prišiel poškodený?

- Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné priamo na mieste spísať s dopravcom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou. O tejto skutočnosti je potrebné spísať s dopravcom záznam.

- V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

- Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených nedostatkoch. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu (najneskôr do 24 hodí od prevzatia). Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bez zbytočného odkladu oznámiť e-mailom na info@otelo.sk. 

• dopravca SDS  - hneď po prevzatí tovaru spísať s kuriérom Zápis o škode, alebo zavolať na info linku SDS tel.: 18108 (v pracovné dni od 8:00 do 17:00 hod) alebo pošlite e-mail na: info@sds.sk
• Naša zákaznícka linka: +421 915 724 058
• Prevádzková doba našej zákazníckej linky: Po – Pi: 8:00 – 15:00 hod.
• E-mail: info@otelo.sk

3. Potrebujete zameniť tovar alebo bola zásielka nekompletná?

Mrzí nás, že Vám zásielka neprišla podľa Vašich predstáv. Prosíme, informujte nás čo najskôr o vzniknutej situácii. Celú situáciu preveríme a navrhneme Vám riešenie.

Informujte nás o probléme jedným z nasledovných spôsobov:

• Naša zákaznícka linka – +421 907 788 105
• Prevádzková doba zákazníckej linky: Po – Pi: 8:00 – 20:00 a So – Ne: 9:00 – 18:00
• E-mail: info@otelo.sk

4. Reklamácia a záruka

Záruku na Tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov Slovenskej republiky resp. po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu Tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.otelo.sk alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých Tovaroch 24 (dvadsaťštyri) mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Výrobok môžete poslať priamo na Reklamačné oddelenie, kde radi Vašu reklamáciu vybavíme.

Stačí vyplniť Reklamačný list. Do poľa Popis poruchy, prosím, čo najpresnejšie popíšte, o akú poruchu sa jedná. Čím podrobnejšie informácie od vás obdržíme, tým lepšie sa nám podarí reklamáciu vybaviť.

Výrobok starostlivo zabaľte, aby sa nepoškodil pri preprave. Pribaľte Reklamačný list a doklad o kúpe výrobku, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Výrobok pošlite na adresu:  OTELO s.r.o., Pri Prameni 462/9, 951 01 Štitáre


O priebehu vybavovania reklamácie Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

MTQ4MmM